Nejčastější dotazy

CO JE TO INVERTOR (INVERTER)?
MAJÍ NAŠE NABÍZENÉ KLIMATIZACE INVERTOR (INVERTER)?
UMÍ KLIMATIZACE ČISTIT VZDUCH A JE VHODNÁ PRO ALERGIKY?
PROČ SI ZAKOUPIT KLIMATIZACI U NÁS A NE V SUPERMARKETU?
SPLIT VS. MULTISPLIT?
NA CO JE DŮLEŽITÝ SERVIS?
LZE PROVÁDĚT MONTÁŽ KLIMATIZACE NA ETAPY?
MŮŽE BÝT VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNA VE SKLEPĚ NEBO NA PŮDĚ?
CO JE TO EER?
CO JE TO COP?
NA KOLIK V LÉTĚ NASTAVIT POŽADOVANOU TEPLOTU KLIMATIZACE?
VÝHODY A NEVÝHODY MOBILNÍ KLIMATIZACE

CO JE TO INVERTOR (INVERTER)?

Invertor, anglicky inverter nebo také měnič je způsob převádění elektrického zdroje. Lze jím měnit velikost proudu, napětí, frekvence, či změnu mezi stejnosměrným a střídavým proudem popř. i obráceně. Nejčastěji se u nás využívá změny jednofázového elektrického připojení 230V na jiné. 

Technologie spočívá v přizpůsobení potřebného výkonu aktuálním potřebám zařízení. V případě klimatizace jde o řízení otáček kompresoru - výkonu zařízení pomocí invertoru, který je vestavěn ve venkovní jednotce. Takovýmto řízením jsou vyloučeny časté zapnutí a vypnutí zařízení, které  plynule se reguluje výkon, což má značný vliv na spotřebu elektrické energie zařízení a několikanásobně nižší rozběhový proud. Tímto se též eliminuje problém s vysokým startovacím proudem standardního asynchronního motoru kompresoru.

Technologií INVERTOR (INVERTER) dochází ke snížení spotřeby až o 50%, zvýšení topného faktoru (COP) a přesnějšímu a stabilnějšímu udržování výkonu zařízení. Dochází i k zjednodušení celého systému a vyšší spolehlivosti. Invertorem řízený kompresor ve venkovní jednotce se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností. Invertorový kompresor je přibližně o polovinu menší oproti běžnému stejného výkonu, je však náročnější na výrobu a dražší.

MAJÍ NAŠE NABÍZENÉ KLIMATIZACE INVERTOR (INVERTER)?

Ano, všechny nabízené mají pokročilý digitální invertor, který je velmi úsporný a tichý.

UMÍ KLIMATIZACE ČISTIT VZDUCH A JE VHODNÁ PRO ALERGIKY?

Ano samozřejmě, klimatizace mají dnes různé výkonné filtry a technologie na odstranění nejmenších částic prachu, pylů, virů, plísní a kouře. Díky tomu je dnes klimatizace velmi vhodná právě i pro alergiky, malé děti a starší generace. Obsahují materiály, které zabraňují bakteriím usazovat se. To vše je však zaručeno pravidelným servisem, který je pro tyto případy přímo nutný. Mobilní klimatizace pro alergiky vhodná není z důvodu absence kvalitních filtrů.

PROČ SI ZAKOUPIT KLIMATIZACI U NÁS A NE V SUPERMARKETU?

Protože jsme specialisté na klimatizace a chceme Vám ušetřit pohodlí, čas i peníze. V supermarketu jsou sice přístroje levné, ale jejich provoz je zpravidla neekonomický a poruchový. Naše firma Vám navíc na rozdíl od klasických obchodů poradí, klimatizaci profesionálně nainstaluje a zajistí pravidelný servis. 

SPLIT VS. MULTISPLIT?

Jde o rozdělení klimatizace podle počtu vnitřních jednotek připojených na jednu venkovní jednotku. Split klimatizace znamená, že je na jednu venkovní jednotku napojena jedna vnitřní jednotka. U multisplit systému je na jednu venkovní jednotku napojeno 2 a více vnitřních jednotek. Výhoda multisplitových jednotek je možnost klimatizování více než jednoho pokoje a pouze jedna venkovní jednotka na jednom místě. Nevýhoda je v případě poruchy venkovní jednotky nebude klimatizován ani jeden prostor. Není podmínkou, že multisplit řešení je levnější volba, záleží vždy na délce potrubí a nadimenzování výkonu vnitřních jednotek na venkovní jednotku. V některých případech je levnější varianta více split jednotek nezávislých na sobě.

NA CO JE DŮLEŽITÝ SERVIS?

Servis je zpravidla důležitý pro životnost dané klimatizační jednotky. Bez servisu se často stává, že klimatizace vydrží stanovenou záruční lhůtu a potom je potřeba zakoupit klimatizaci novou, což je velmi neekonomické.

LZE PROVÁDĚT MONTÁŽ KLIMATIZACE NA ETAPY?

Ano, lze. Můžete se domluvit nejdřív na přípravě, což znamená rozvod měděného potrubí, odvodu kondenzátu a napájecího a komunikačního kabelu. Často se příprava provádí v případě novostaveb nebo rekonstrukcí, kdy se nejdříve udělá příprava a pak osazení jednotek načisto.

MŮŽE BÝT VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNA VE SKLEPĚ NEBO NA PŮDĚ?

Bohužel nemůže, venkovní jednotka musí mít dostatečný přísun venkovního vzduchu. V případě umístění do uzavřeného prostoru by jednotka daný vzduch v prostoru příliš oteplila (špatná účinnost a vypnutí přehřátím) nebo ochladila v případě režimu topení (špatná účinnost a hrozba zamrznutí).

CO JE TO EER?

Poměr mezi výkonem klimatizace a odebrané elektrické energie je chladící faktor EER (Energy Efficiency Ratio), česky – koeficient energetické efektivnosti chlazení. U klimatizací se jeho hodnota pohybuje od 2,0 do 5,0. Což znamená, že čím je číslo větší, tím je klimatizace efektivnější a více ušetříte za provoz.

CO JE TO COP?

Poměr mezi výkonem tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie je topný faktor COP (Coefficient of Performance). Jednoduše vyjadřuje účinnost zařízení neboli efektivitu práce tepelného čerpadla. U tepelných čerpadel se jeho hodnota pohybuje od 2,5 do 4,5. Což znamená, že čím je číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a více ušetříte za provoz.

NA KOLIK V LÉTĚ NASTAVIT POŽADOVANOU TEPLOTU KLIMATIZACE?

Teplotní rozdíl by neměl být vyšší než 6-7°C, takže pokud venku bude 32°C na klimatizaci byste měli mít nastaveno minimálně 25-26°C.

VÝHODY A NEVÝHODY MOBILNÍ KLIMATIZACE

Výhody mobilní klimatizace:

- Jsou mobilní, takže ji můžete snadno přemisťovat a zapojit do zásuvky, váží cca do 40kg.

- Nevyžadují odbornou montáž a téměř žádné stavební úpravy, záleží na odvádění teplého vzduchu.

- Nižší pořizovací cena než u klasických jednotek split.

Nevýhody mobilní klimatizace:

- Pokud chcete zabudovat hadici s vývodem nežádoucího teplého vzduchu ven, musíte vytvořit otvor ve stěně cca 110-150 mm, oproti splitové klimatizaci cca 40-70 mm. Tímto pak mobilní jednotka ztrácí svůj význam mobilní.

- Velmi vysoká hlučnost cca 50dB i více, protože komponenty a především kompresor jsou umístěny uvnitř v jednotce v místnosti.

- Odevzdávání (odsávání) teplého vzduchu z místnosti ven vzniká v místnosti podtlak, proto je třeba zajistit přísun čerstvého vzduchu a ten je zase bohužel teplý.

- Nižší výkon a účinnost oproti klasickým klimatizacím stejné kategorie.

- Výkon omezen cca do 4kW.

- Nutné vylévání nádržky se zkondenzovanou vodou.

- Nekvalitní filtrace vzduchu, nevhodnost pro alergiky a osoby s problémy horních cest dýchacích.